Orphanet: iduronidase alpha L
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

IDUA - iduronidase alpha-L-

 • Synonim(y) : MPS1
 • Poprzednie symbole i nazwy : iduronidase, alpha-L-
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 4p16.3
 • OMIM: 252800
 • HGNC: 5391
 • UniProtKB: P35475
 • Genatlas: IDUA
 • Ensembl: ENSG00000127415
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: P35475
 • LOVD: IDUA

Lista chorób

 Oceniony

Gene included in a panel of genes performed as part of a diagnostic test


Dodatkowe informacje

Działalność lecznicza dotycząca tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.

Orphanet stanowi część Gene Curation Coalition, międzynarodowej grupy roboczej, której zadaniem jest ujednolicenie źródeł informacji na temat genów.