Orphanet: kinesin family member 5A
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

KIF5A - kinesin family member 5A

 • Synonim(y) : D12S1889, MY050, NKHC
 • Poprzednie symbole i nazwy : SPG10, spastic paraplegia 10 (autosomal dominant)
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 12q13.3
 • OMIM: 602821
 • HGNC: 6323
 • UniProtKB: Q12840
 • Genatlas: KIF5A
 • Ensembl: ENSG00000155980
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: Q12840
 • LOVD: KIF5A

Lista chorób

 Oceniony

Gene included in a panel of genes performed as part of a diagnostic test


Dodatkowe informacje

Źródła dla pacjenta dla tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.

Orphanet stanowi część Gene Curation Coalition, międzynarodowej grupy roboczej, której zadaniem jest ujednolicenie źródeł informacji na temat genów.