Orphanet: lamin B receptor
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

LBR - lamin B receptor

 • Synonim(y) : DHCR14B, TDRD18, tudor domain containing 18
 • Poprzednie symbole i nazwy : _
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 1q42.12
 • OMIM: 600024
 • HGNC: 6518
 • UniProtKB: Q14739
 • Genatlas: LBR
 • Ensembl: ENSG00000143815
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: Q14739
 • LOVD: LBR

Lista chorób

 Oceniony

Dodatkowe informacje

Działalność lecznicza dotycząca tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.