Orphanet: low density lipoprotein receptor
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

LDLR - low density lipoprotein receptor

 • Synonim(y) : familial hypercholesterolemia, LDLCQ2
 • Poprzednie symbole i nazwy : _
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 19p13.2
 • OMIM: 606945
 • HGNC: 6547
 • UniProtKB: P01130
 • Genatlas: LDLR
 • Ensembl: ENSG00000130164
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: P01130
 • LOVD: LDLR

Lista chorób

 Oceniony

Gene included in a panel of genes performed as part of a diagnostic test


Dodatkowe informacje

Działalność lecznicza dotycząca tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.