Orphanet: leucine rich glioma inactivated 1
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

LGI1 - leucine rich glioma inactivated 1

 • Synonim(y) : EPITEMPIN, ETL1, IB1099
 • Poprzednie symbole i nazwy : EPT, epilepsy, partial
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 10q23.33
 • OMIM: 604619
 • HGNC: 6572
 • UniProtKB: O95970
 • Genatlas: LGI1
 • Ensembl: ENSG00000108231
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: O95970
 • LOVD: LGI1

Lista chorób

 Oceniony

Dodatkowe informacje

Działalność lecznicza dotycząca tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.