Orphanet: LIM homeobox 3
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

LHX3 - LIM homeobox 3

 • Synonim(y) :
 • Poprzednie symbole i nazwy : _
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 9q34.3
 • OMIM: 600577
 • HGNC: 6595
 • UniProtKB: Q9UBR4
 • Genatlas: LHX3
 • Ensembl: ENSG00000107187
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: -
 • LOVD: LHX3

Gene included in a panel of genes performed as part of a diagnostic test


Dodatkowe informacje

Źródła dla pacjenta dla tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.

Orphanet stanowi część Gene Curation Coalition, międzynarodowej grupy roboczej, której zadaniem jest ujednolicenie źródeł informacji na temat genów.