Orphanet: mucolipin 1
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

MCOLN1 - mucolipin 1

 • Synonim(y) : ML4, MLIV, MST080, MSTP080, TRPML1, TRPM-L1
 • Poprzednie symbole i nazwy : _
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 19p13.2
 • OMIM: 605248
 • HGNC: 13356
 • UniProtKB: Q9GZU1
 • Genatlas: MCOLN1
 • Ensembl: ENSG00000090674
 • IUPHAR-DB: 501
 • Reactome: Q9GZU1
 • LOVD: MCOLN1

Lista chorób

 Oceniony

Gene included in a panel of genes performed as part of a diagnostic test


Dodatkowe informacje

Działalność lecznicza dotycząca tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.

Orphanet stanowi część Gene Curation Coalition, międzynarodowej grupy roboczej, której zadaniem jest ujednolicenie źródeł informacji na temat genów.