Orphanet: microcephalin 1
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

MCPH1 - microcephalin 1

 • Synonim(y) : BRCT-repeat inhibitor of TERT expression 1, BRIT1, FLJ12847
 • Poprzednie symbole i nazwy : Microcephaly, primary autosomal recessive 1
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 8p23.1
 • OMIM: 607117
 • HGNC: 6954
 • UniProtKB: Q8NEM0
 • Genatlas: MCPH1
 • Ensembl: ENSG00000147316
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: Q8NEM0
 • LOVD: MCPH1

Lista chorób

 Oceniony

Gene included in a panel of genes performed as part of a diagnostic test


Dodatkowe informacje

Działalność lecznicza dotycząca tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.

Orphanet stanowi część Gene Curation Coalition, międzynarodowej grupy roboczej, której zadaniem jest ujednolicenie źródeł informacji na temat genów.