Orphanet: DOLK
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

DOLK - dolichol kinase

 • Synonim(y) : DK1, dolichol kinase 1, KIAA1094
 • Poprzednie symbole i nazwy : TMEM15, transmembrane protein 15
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 9q34.11
 • OMIM: 610746
 • HGNC: 23406
 • UniProtKB: Q9UPQ8
 • Genatlas: DOLK
 • Ensembl: ENSG00000175283
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: Q9UPQ8
 • LOVD: DOLK

Lista chorób

 Oceniony

Gene included in a panel of genes performed as part of a diagnostic test


Dodatkowe informacje

Działalność lecznicza dotycząca tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.

Orphanet stanowi część Gene Curation Coalition, międzynarodowej grupy roboczej, której zadaniem jest ujednolicenie źródeł informacji na temat genów.