Orphanet: mitochondrial inner membrane protein MPV17
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

MPV17 - mitochondrial inner membrane protein MPV17

 • Synonim(y) : glomerulosclerosis, SYM1
 • Poprzednie symbole i nazwy : MpV17 transgene, murine homolog, glomerulosclerosis
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 2p23.3
 • OMIM: 137960
 • HGNC: 7224
 • UniProtKB: P39210
 • Genatlas: MPV17
 • Ensembl: ENSG00000115204
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: -
 • LOVD: MPV17

Lista chorób

 Oceniony

Dodatkowe informacje

Działalność lecznicza dotycząca tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.