Orphanet: myotubularin related protein 2
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

MTMR2 - myotubularin related protein 2

 • Synonim(y) : KIAA1073, phosphatidylinositol-3-phosphatase, phosphoinositide-3-phosphatase
 • Poprzednie symbole i nazwy : CMT4B
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 11q21
 • OMIM: 603557
 • HGNC: 7450
 • UniProtKB: Q13614
 • Genatlas: MTMR2
 • Ensembl: ENSG00000087053
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: Q13614
 • LOVD: MTMR2

Lista chorób

 Oceniony

Gene included in a panel of genes performed as part of a diagnostic test


Dodatkowe informacje

Źródła dla pacjenta dla tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.

Orphanet stanowi część Gene Curation Coalition, międzynarodowej grupy roboczej, której zadaniem jest ujednolicenie źródeł informacji na temat genów.