Orphanet: alpha N acetylgalactosaminidase
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

NAGA - alpha-N-acetylgalactosaminidase

 • Synonim(y) : alpha-galactosidase B, D22S674
 • Poprzednie symbole i nazwy : N-acetylgalactosaminidase, alpha-
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 22q13.2
 • OMIM: 104170
 • HGNC: 7631
 • UniProtKB: P17050
 • Genatlas: NAGA
 • Ensembl: ENSG00000198951
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: -
 • LOVD: NAGA

Lista chorób

 Oceniony

Dodatkowe informacje

Działalność lecznicza dotycząca tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.