Orphanet: N acetyl alpha glucosaminidase
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

NAGLU - N-acetyl-alpha-glucosaminidase

 • Synonim(y) : NAG, Sanfilippo disease IIIB
 • Poprzednie symbole i nazwy : N-acetylglucosaminidase, alpha
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 17q21.2
 • OMIM: 609701
 • HGNC: 7632
 • UniProtKB: P54802
 • Genatlas: NAGLU
 • GenCC: NAGLU
 • Ensembl: ENSG00000108784
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: P54802
 • LOVD: NAGLU

Lista chorób

 Oceniony

Gene included in a panel of genes performed as part of a diagnostic test


Dodatkowe informacje

Źródła dla pacjenta dla tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.

Orphanet stanowi część Gene Curation Coalition, międzynarodowej grupy roboczej, której zadaniem jest ujednolicenie źródeł informacji na temat genów.