Orphanet: neurofilament heavy
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

NEFH - neurofilament heavy

 • Synonim(y) :
 • Poprzednie symbole i nazwy : Neurofilament, heavy polypeptide 200kDa, neurofilament heavy polypeptide
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 22q12.2
 • OMIM: 162230
 • HGNC: 7737
 • UniProtKB: P12036
 • Genatlas: NEFH
 • Ensembl: ENSG00000100285
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: -
 • LOVD: NEFH

Lista chorób

 Oceniony

Gene included in a panel of genes performed as part of a diagnostic test


Dodatkowe informacje

Źródła dla pacjenta dla tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.

Orphanet stanowi część Gene Curation Coalition, międzynarodowej grupy roboczej, której zadaniem jest ujednolicenie źródeł informacji na temat genów.