Orphanet: nerve growth factor
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

NGF - nerve growth factor

 • Synonim(y) :
 • Poprzednie symbole i nazwy : NGFB, nerve growth factor (beta polypeptide)
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 1p13.2
 • OMIM: 162030
 • HGNC: 7808
 • UniProtKB: P01138
 • Genatlas: NGF
 • Ensembl: ENSG00000134259
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: P01138
 • LOVD: NGF

Lista chorób

 Oceniony

Dodatkowe informacje

Działalność lecznicza dotycząca tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.