Orphanet: NHL repeat containing E3 ubiquitin protein ligase 1
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

NHLRC1 - NHL repeat containing E3 ubiquitin protein ligase 1

 • Synonim(y) : bA204B7.2, epilepsy, progressive myoclonus type 2B, EPM2B, malin
 • Poprzednie symbole i nazwy : NHL repeat containing 1
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 6p22.3
 • OMIM: 608072
 • HGNC: 21576
 • UniProtKB: Q6VVB1
 • Genatlas: NHLRC1
 • Ensembl: ENSG00000187566
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: Q6VVB1
 • LOVD: NHLRC1

Lista chorób

 Oceniony

Gene included in a panel of genes performed as part of a diagnostic test


Dodatkowe informacje

Działalność lecznicza dotycząca tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.