Orphanet: neuroligin 4 X linked
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

NLGN4X - neuroligin 4 X-linked

 • Synonim(y) : HLNX, KIAA1260, NLGN
 • Poprzednie symbole i nazwy : NLGN4, neuroligin 4
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : Xp22.32-p22.31
 • OMIM: 300427
 • HGNC: 14287
 • UniProtKB: Q8N0W4
 • Genatlas: NLGN4X
 • Ensembl: ENSG00000146938
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: Q8N0W4
 • LOVD: NLGN4X

Dodatkowe informacje

Działalność lecznicza dotycząca tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.