Orphanet: neurotrophic receptor tyrosine kinase 1
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

NTRK1 - neurotrophic receptor tyrosine kinase 1

 • Synonim(y) : high affinity nerve growth factor receptor, MTC, TRK, TRKA
 • Poprzednie symbole i nazwy : neurotrophic tyrosine kinase, receptor, type 1
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 1q23.1
 • OMIM: 191315
 • HGNC: 8031
 • UniProtKB: P04629
 • Genatlas: NTRK1
 • Ensembl: ENSG00000198400
 • IUPHAR-DB: 1817
 • Reactome: P04629
 • LOVD: NTRK1

Lista chorób

 Oceniony

Gene included in a panel of genes performed as part of a diagnostic test


Dodatkowe informacje

Źródła dla pacjenta dla tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.

Orphanet stanowi część Gene Curation Coalition, międzynarodowej grupy roboczej, której zadaniem jest ujednolicenie źródeł informacji na temat genów.