Orphanet: opsin 1, medium wave sensitive
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

OPN1MW - opsin 1, medium wave sensitive

 • Synonim(y) : COD5, cone dystrophy 5 (X-linked), OPN1MW1
 • Poprzednie symbole i nazwy : CBBM, CBD, GCP, color blindness, deutan, green cone photoreceptor pigment, opsin 1 (cone pigments), medium-wave-sensitive
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : Xq28
 • OMIM: 300821
 • HGNC: 4206
 • UniProtKB: P04001
 • Genatlas: OPN1MW
 • Ensembl: ENSG00000268221
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: P04001
 • LOVD: OPN1MW

Lista chorób

 Oceniony

Dodatkowe informacje

Działalność lecznicza dotycząca tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.