Orphanet: protocadherin related 15
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

PCDH15 - protocadherin related 15

 • Synonim(y) : cadherin-related family member 15, CDHR15
 • Poprzednie symbole i nazwy : DFNB23, Protocadherin 15, USH1F, deafness, autosomal recessive 23
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 10q21.1
 • OMIM: 605514
 • HGNC: 14674
 • UniProtKB: Q96QU1
 • Genatlas: PCDH15
 • Ensembl: ENSG00000150275
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: -
 • LOVD: PCDH15

Lista chorób

 Oceniony

Dodatkowe informacje

Działalność lecznicza dotycząca tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.