Orphanet: peroxisomal biogenesis factor 13
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

PEX13 - peroxisomal biogenesis factor 13

 • Synonim(y) :
 • Poprzednie symbole i nazwy : Peroxisome biogenesis factor 13
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 2p15
 • OMIM: 601789
 • HGNC: 8855
 • UniProtKB: Q92968
 • Genatlas: PEX13
 • Ensembl: ENSG00000162928
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: Q92968
 • LOVD: PEX13

Lista chorób

 Oceniony

Dodatkowe informacje

Działalność lecznicza dotycząca tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.