Orphanet: peroxisomal biogenesis factor 14
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

PEX14 - peroxisomal biogenesis factor 14

 • Synonim(y) :
 • Poprzednie symbole i nazwy : _
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 1p36.22
 • OMIM: 601791
 • HGNC: 8856
 • UniProtKB: O75381
 • Genatlas: PEX14
 • Ensembl: ENSG00000142655
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: O75381
 • LOVD: PEX14

Lista chorób

 Oceniony

Dodatkowe informacje

Działalność lecznicza dotycząca tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.