Orphanet: peroxisomal biogenesis factor 7
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

PEX7 - peroxisomal biogenesis factor 7

 • Synonim(y) : PTS2R, RD, Refsum disease
 • Poprzednie symbole i nazwy : _
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 6q23.3
 • OMIM: 601757
 • HGNC: 8860
 • UniProtKB: O00628
 • Genatlas: PEX7
 • GenCC: PEX7
 • Ensembl: ENSG00000112357
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: -
 • LOVD: PEX7

Lista chorób

 Oceniony

Gene included in a panel of genes performed as part of a diagnostic test


Dodatkowe informacje

Źródła dla pacjenta dla tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.

Orphanet stanowi część Gene Curation Coalition, międzynarodowej grupy roboczej, której zadaniem jest ujednolicenie źródeł informacji na temat genów.