Orphanet: phosphoglycerate kinase 1
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

PGK1 - phosphoglycerate kinase 1

 • Synonim(y) :
 • Poprzednie symbole i nazwy : _
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : Xq21.1
 • OMIM: 311800
 • HGNC: 8896
 • UniProtKB: P00558
 • Genatlas: PGK1
 • Ensembl: ENSG00000102144
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: P00558
 • LOVD: PGK1

Lista chorób

 Oceniony

Gene included in a panel of genes performed as part of a diagnostic test


Dodatkowe informacje

Działalność lecznicza dotycząca tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.