Orphanet: fibroblast growth factor receptor 2
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

FGFR2 - fibroblast growth factor receptor 2

 • Synonim(y) : CD332, CEK3, Crouzon syndrome, ECT1, K-SAM, Pfeiffer syndrome, TK14, TK25
 • Poprzednie symbole i nazwy : BEK, CFD1, JWS, Jackson-Weiss syndrome, KGFR, bacteria-expressed kinase, craniofacial dysostosis 1, keratinocyte growth factor receptor
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 10q26.13
 • OMIM: 176943
 • HGNC: 3689
 • UniProtKB: P21802
 • Genatlas: FGFR2
 • Ensembl: ENSG00000066468
 • IUPHAR-DB: 1809
 • Reactome: P21802
 • LOVD: FGFR2

Lista chorób

 Oceniony

Gene included in a panel of genes performed as part of a diagnostic test


Dodatkowe informacje

Działalność lecznicza dotycząca tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.

Orphanet stanowi część Gene Curation Coalition, międzynarodowej grupy roboczej, której zadaniem jest ujednolicenie źródeł informacji na temat genów.