Orphanet: tyrosyl tRNA synthetase 1
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

YARS1 - tyrosyl-tRNA synthetase 1

 • Synonim(y) : tyrosine tRNA ligase 1, cytoplasmic, tyrRS, YRS, YTS
 • Poprzednie symbole i nazwy : YARS, tyrosyl-tRNA synthetase
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 1p35.1
 • OMIM: 603623
 • HGNC: 12840
 • UniProtKB: P54577
 • Genatlas: YARS
 • Ensembl: ENSG00000134684
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: P54577
 • LOVD: YARS1

Lista chorób

 Oceniony

Gene included in a panel of genes performed as part of a diagnostic test


Dodatkowe informacje

Źródła dla pacjenta dla tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.

Orphanet stanowi część Gene Curation Coalition, międzynarodowej grupy roboczej, której zadaniem jest ujednolicenie źródeł informacji na temat genów.