Orphanet: patatin like phospholipase domain containing 6
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

PNPLA6 - patatin like phospholipase domain containing 6

 • Synonim(y) : iPLA2delta, neuropathy target esterase, NTE, SPG39, SWS, sws
 • Poprzednie symbole i nazwy : patatin-like phospholipase domain containing 6
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 19p13.2
 • OMIM: 603197
 • HGNC: 16268
 • UniProtKB: Q8IY17
 • Genatlas: PNPLA6
 • GenCC: PNPLA6
 • Ensembl: ENSG00000032444
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: Q8IY17
 • LOVD: PNPLA6

Lista chorób

 Oceniony

Dodatkowe informacje

Źródła dla pacjenta dla tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.

Orphanet stanowi część Gene Curation Coalition, międzynarodowej grupy roboczej, której zadaniem jest ujednolicenie źródeł informacji na temat genów.