Orphanet: HNF1 homeobox A
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

HNF1A - HNF1 homeobox A

 • Synonim(y) : HNF1, LFB1
 • Poprzednie symbole i nazwy : MODY3, TCF1, transcription factor 1, hepatic; LF-B1, hepatic nuclear factor (HNF1), albumin proximal factor
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 12q24.31
 • OMIM: 142410
 • HGNC: 11621
 • UniProtKB: P20823
 • Genatlas: HNF1A
 • Ensembl: ENSG00000135100
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: P20823
 • LOVD: HNF1A

Lista chorób

 Oceniony

Gene included in a panel of genes performed as part of a diagnostic test


Dodatkowe informacje

Działalność lecznicza dotycząca tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.