Orphanet: TMPO
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

TMPO - thymopoietin

 • Synonim(y) : LAP2, LEMD4, LEM domain containing 4, TP
 • Poprzednie symbole i nazwy : _
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 12q23.1
 • OMIM: 188380
 • HGNC: 11875
 • UniProtKB: P42166  P42167
 • Genatlas: TMPO
 • Ensembl: ENSG00000120802
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: P42167
 • LOVD: TMPO

Lista chorób

 Oceniony

Gene included in a panel of genes performed as part of a diagnostic test


Dodatkowe informacje

Działalność lecznicza dotycząca tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.

Orphanet stanowi część Gene Curation Coalition, międzynarodowej grupy roboczej, której zadaniem jest ujednolicenie źródeł informacji na temat genów.