Orphanet: activator of transcription and developmental regulator AUTS2
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

AUTS2 - activator of transcription and developmental regulator AUTS2

 • Synonim(y) : FBRSL2, KIAA0442
 • Poprzednie symbole i nazwy : autism susceptibility candidate 2
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 7q11.22
 • OMIM: 607270
 • HGNC: 14262
 • UniProtKB: Q8WXX7
 • Genatlas: AUTS2
 • Ensembl: ENSG00000158321
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: Q8WXX7
 • LOVD: AUTS2

Lista chorób

 Oceniony

Dodatkowe informacje

Działalność lecznicza dotycząca tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.