Orphanet: inositol 1,4,5 trisphosphate receptor type 1
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

ITPR1 - inositol 1,4,5-trisphosphate receptor type 1

 • Synonim(y) : ACV, Insp3r1, IP3R1, PPP1R94, protein phosphatase 1, regulatory subunit 94
 • Poprzednie symbole i nazwy : SCA15, SCA16, SCA29, inositol 1,4,5-trisphosphate receptor, type 1, spinocerebellar ataxia 15, spinocerebellar ataxia 16, spinocerebellar ataxia 29
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 3p26.1
 • OMIM: 147265
 • HGNC: 6180
 • UniProtKB: Q14643
 • Genatlas: ITPR1
 • Ensembl: ENSG00000150995
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: Q14643
 • LOVD: ITPR1

Lista chorób

 Oceniony

Gene included in a panel of genes performed as part of a diagnostic test


Dodatkowe informacje

Działalność lecznicza dotycząca tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.

Orphanet stanowi część Gene Curation Coalition, międzynarodowej grupy roboczej, której zadaniem jest ujednolicenie źródeł informacji na temat genów.