Orphanet: sterol carrier protein 2
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

SCP2 - sterol carrier protein 2

 • Synonim(y) :
 • Poprzednie symbole i nazwy : _
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 1p32.3
 • OMIM: 184755
 • HGNC: 10606
 • UniProtKB: P22307
 • Genatlas: SCP2
 • Ensembl: ENSG00000116171
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: P22307
 • LOVD: SCP2

Lista chorób

 Oceniony

Gene included in a panel of genes performed as part of a diagnostic test


Dodatkowe informacje

Działalność lecznicza dotycząca tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.