Orphanet: calciumcalmodulin dependent serine protein kinase
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

CASK - calcium/calmodulin dependent serine protein kinase

 • Synonim(y) : CAGH39, FGS4, LIN2
 • Poprzednie symbole i nazwy : TNRC8, calcium/calmodulin-dependent serine protein kinase (MAGUK family), trinucleotide repeat containing 8
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : Xp11.4
 • OMIM: 300172
 • HGNC: 1497
 • UniProtKB: O14936
 • Genatlas: CASK
 • Ensembl: ENSG00000147044
 • IUPHAR-DB: 1959
 • Reactome: O14936
 • LOVD: CASK

Lista chorób

 Oceniony

Gene included in a panel of genes performed as part of a diagnostic test


Dodatkowe informacje

Działalność lecznicza dotycząca tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.