Orphanet: syntaxin binding protein 1
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

STXBP1 - syntaxin binding protein 1

 • Synonim(y) : hUNC18, MUNC18-1, rbSec1, syntaxin-binding protein 1, UNC18
 • Poprzednie symbole i nazwy : _
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 9q34.11
 • OMIM: 602926
 • HGNC: 11444
 • UniProtKB: P61764
 • Genatlas: STXBP1
 • Ensembl: ENSG00000136854
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: P61764
 • LOVD: STXBP1

Lista chorób

 Oceniony

Dodatkowe informacje

Działalność lecznicza dotycząca tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.