Orphanet: STIL centriolar assembly protein
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

STIL - STIL centriolar assembly protein

 • Synonim(y) : MCPH7
 • Poprzednie symbole i nazwy : SCL/TAL1 interrupting locus, SIL, TAL1 (SCL) interrupting locus
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 1p33
 • OMIM: 181590
 • HGNC: 10879
 • UniProtKB: Q15468
 • Genatlas: STIL
 • Ensembl: ENSG00000123473
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: Q15468
 • LOVD: STIL

Lista chorób

 Oceniony

Gene included in a panel of genes performed as part of a diagnostic test


Dodatkowe informacje

Działalność lecznicza dotycząca tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.