Orphanet: isocitrate dehydrogenase NAD 3 beta
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

IDH3B - isocitrate dehydrogenase (NAD(+)) 3 beta

 • Synonim(y) : RP46
 • Poprzednie symbole i nazwy : isocitrate dehydrogenase 3 (NAD+) beta
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 20p13
 • OMIM: 604526
 • HGNC: 5385
 • UniProtKB: O43837
 • Genatlas: IDH3B
 • Ensembl: ENSG00000101365
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: O43837
 • LOVD: IDH3B

Lista chorób

 Oceniony

Dodatkowe informacje

Działalność lecznicza dotycząca tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.