Orphanet: epidermal growth factor
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

EGF - epidermal growth factor

 • Synonim(y) : Pro-epidermal growth factor
 • Poprzednie symbole i nazwy : Epidermal growth factor (beta-urogastrone), epidermal growth factor (beta-urogastrone)
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 4q25
 • OMIM: 131530
 • HGNC: 3229
 • UniProtKB: P01133
 • Genatlas: EGF
 • Ensembl: ENSG00000138798
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: P01133
 • LOVD: EGF

Lista chorób

 Oceniony

Gene included in a panel of genes performed as part of a diagnostic test


Dodatkowe informacje

Źródła dla pacjenta dla tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.

Orphanet stanowi część Gene Curation Coalition, międzynarodowej grupy roboczej, której zadaniem jest ujednolicenie źródeł informacji na temat genów.