Orphanet: adaptor related protein complex 4 subunit mu 1
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

AP4M1 - adaptor related protein complex 4 subunit mu 1

 • Synonim(y) : adaptor-related protein complex AP-4 mu4 subunit, AP-4 adapter complex mu subunit, MU-4, mu-adaptin-related protein-2, MU-ARP2, mu subunit of AP-4, SPG50
 • Poprzednie symbole i nazwy : adaptor related protein complex 4 mu 1 subunit, adaptor-related protein complex 4, mu 1 subunit
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 7q22.1
 • OMIM: 602296
 • HGNC: 574
 • UniProtKB: O00189
 • Genatlas: AP4M1
 • GenCC: AP4M1
 • Ensembl: ENSG00000221838
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: O00189
 • LOVD: AP4M1

Lista chorób

 Oceniony

Dodatkowe informacje

Źródła dla pacjenta dla tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.

Orphanet stanowi część Gene Curation Coalition, międzynarodowej grupy roboczej, której zadaniem jest ujednolicenie źródeł informacji na temat genów.