Orphanet: RAB39B, member RAS oncogene family
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

RAB39B - RAB39B, member RAS oncogene family

 • Synonim(y) :
 • Poprzednie symbole i nazwy : MRX72, WSN, Waisman syndrome, mental retardation, X-linked 72
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : Xq28
 • OMIM: 300774
 • HGNC: 16499
 • UniProtKB: Q96DA2
 • Genatlas: RAB39B
 • Ensembl: ENSG00000155961
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: Q96DA2
 • LOVD: RAB39B

Lista chorób

 Oceniony

Gene included in a panel of genes performed as part of a diagnostic test


Dodatkowe informacje

Źródła dla pacjenta dla tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.

Orphanet stanowi część Gene Curation Coalition, międzynarodowej grupy roboczej, której zadaniem jest ujednolicenie źródeł informacji na temat genów.