Orphanet: dihydroorotate dehydrogenase quinone
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

DHODH - dihydroorotate dehydrogenase (quinone)

 • Synonim(y) :
 • Poprzednie symbole i nazwy : Dihydroorotate dehydrogenase
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 16q22.2
 • OMIM: 126064
 • HGNC: 2867
 • UniProtKB: Q02127
 • Genatlas: DHODH
 • Ensembl: ENSG00000102967
 • IUPHAR-DB: 2604
 • Reactome: Q02127
 • LOVD: DHODH

Lista chorób

 Oceniony

Dodatkowe informacje

Działalność lecznicza dotycząca tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.