Orphanet: heat shock protein family B small member 3
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

HSPB3 - heat shock protein family B (small) member 3

 • Synonim(y) : HSPL27
 • Poprzednie symbole i nazwy : heat shock 27kD protein 3, heat shock 27kDa protein 3
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 5q11.2
 • OMIM: 604624
 • HGNC: 5248
 • UniProtKB: Q12988
 • Genatlas: HSPB3
 • Ensembl: ENSG00000169271
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: -
 • LOVD: HSPB3

Lista chorób

 Oceniony

Gene included in a panel of genes performed as part of a diagnostic test


Dodatkowe informacje

Źródła dla pacjenta dla tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.

Orphanet stanowi część Gene Curation Coalition, międzynarodowej grupy roboczej, której zadaniem jest ujednolicenie źródeł informacji na temat genów.