Orphanet: polynucleotide kinase 3_ phosphatase
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

PNKP - polynucleotide kinase 3'-phosphatase

 • Synonim(y) : PNK
 • Poprzednie symbole i nazwy : _
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 19q13.33
 • OMIM: 605610
 • HGNC: 9154
 • UniProtKB: Q96T60
 • Genatlas: PNKP
 • Ensembl: ENSG00000039650
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: Q96T60
 • LOVD: PNKP

Lista chorób

 Oceniony

Gene included in a panel of genes performed as part of a diagnostic test


Dodatkowe informacje

Źródła dla pacjenta dla tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.

Orphanet stanowi część Gene Curation Coalition, międzynarodowej grupy roboczej, której zadaniem jest ujednolicenie źródeł informacji na temat genów.