Orphanet: NK3 homeobox 2
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

NKX3-2 - NK3 homeobox 2

 • Synonim(y) : NKX3.2, NKX3B
 • Poprzednie symbole i nazwy : BAPX1, bagpipe homeobox homolog 1 (Drosophila)
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 4p15.33
 • OMIM: 602183
 • HGNC: 951
 • UniProtKB: P78367
 • Genatlas: NKX3-2
 • Ensembl: ENSG00000109705
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: -
 • LOVD: NKX3-2

Lista chorób

 Oceniony

Dodatkowe informacje

Działalność lecznicza dotycząca tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.