Orphanet: methyl CpG binding domain protein 5
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

MBD5 - methyl-CpG binding domain protein 5

 • Synonim(y) : FLJ11113, KIAA1461
 • Poprzednie symbole i nazwy : _
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 2q23.2
 • OMIM: 611472
 • HGNC: 20444
 • UniProtKB: Q9P267
 • Genatlas: MBD5
 • Ensembl: ENSG00000204406
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: Q9P267
 • LOVD: MBD5

Lista chorób

 Oceniony

Gene included in a panel of genes performed as part of a diagnostic test


Dodatkowe informacje

Działalność lecznicza dotycząca tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.