Orphanet: serine palmitoyltransferase long chain base subunit 2
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

SPTLC2 - serine palmitoyltransferase long chain base subunit 2

 • Synonim(y) : hLCB2a, KIAA0526, LCB2, LCB2A
 • Poprzednie symbole i nazwy : _
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 14q24.3
 • OMIM: 605713
 • HGNC: 11278
 • UniProtKB: O15270
 • Genatlas: SPTLC2
 • Ensembl: ENSG00000100596
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: O15270
 • LOVD: SPTLC2

Lista chorób

 Oceniony

Gene included in a panel of genes performed as part of a diagnostic test


Dodatkowe informacje

Źródła dla pacjenta dla tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.

Orphanet stanowi część Gene Curation Coalition, międzynarodowej grupy roboczej, której zadaniem jest ujednolicenie źródeł informacji na temat genów.