Orphanet: feline leukemia virus subgroup C cellular receptor 1
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

FLVCR1 - feline leukemia virus subgroup C cellular receptor 1

 • Synonim(y) : FLVCR, MFSD7B, PCA, SLC49A1
 • Poprzednie symbole i nazwy : AXPC1, ataxia, posterior column 1, with retinitis pigmentosa
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 1q32.3
 • OMIM: 609144
 • HGNC: 24682
 • UniProtKB: Q9Y5Y0
 • Genatlas: FLVCR1
 • Ensembl: ENSG00000162769
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: Q9Y5Y0
 • LOVD: FLVCR1

Lista chorób

 Oceniony

Gene included in a panel of genes performed as part of a diagnostic test


Dodatkowe informacje

Działalność lecznicza dotycząca tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.