Orphanet: 5 aminoimidazole 4 carboxamide ribonucleotide formyltransferaseIMP cyclohydrolase
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

ATIC - 5-aminoimidazole-4-carboxamide ribonucleotide formyltransferase/IMP cyclohydrolase

 • Synonim(y) : AICARFT, IMPCHASE, phosphoribosylaminoimidazolecarboxamide formyltransferase/IMP cyclohydrolase, PURH
 • Poprzednie symbole i nazwy : _
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 2q35
 • OMIM: 601731
 • HGNC: 794
 • UniProtKB: P31939
 • Genatlas: ATIC
 • Ensembl: ENSG00000138363
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: P31939
 • LOVD: ATIC

Lista chorób

 Oceniony

Gene included in a panel of genes performed as part of a diagnostic test


Dodatkowe informacje

Działalność lecznicza dotycząca tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.

Orphanet stanowi część Gene Curation Coalition, międzynarodowej grupy roboczej, której zadaniem jest ujednolicenie źródeł informacji na temat genów.