Orphanet: lysyl tRNA synthetase
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

KARS - lysyl-tRNA synthetase

 • Synonim(y) : KARS1, KARS2, lysine tRNA ligase
 • Poprzednie symbole i nazwy : DFNB89, Deafness, autosomal recessive 89
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 16q23.1
 • OMIM: 601421
 • HGNC: 6215
 • UniProtKB: Q15046
 • Genatlas: KARS
 • Ensembl: ENSG00000065427
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: Q15046
 • LOVD: KARS

Lista chorób

 Oceniony

Gene included in a panel of genes performed as part of a diagnostic test


Dodatkowe informacje

Źródła dla pacjenta dla tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.

Orphanet stanowi część Gene Curation Coalition, międzynarodowej grupy roboczej, której zadaniem jest ujednolicenie źródeł informacji na temat genów.