Orphanet: dual specificity tyrosine phosphorylation regulated kinase 1A
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

DYRK1A - dual specificity tyrosine phosphorylation regulated kinase 1A

 • Synonim(y) :
 • Poprzednie symbole i nazwy : DYRK, DYRK1, MNBH, dual specificity tyrosine-(Y)-phosphorylation regulated kinase 1A, dual-specificity tyrosine-(Y)-phosphorylation regulated kinase 1A
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 21q22.13
 • OMIM: 600855
 • HGNC: 3091
 • UniProtKB: Q13627
 • Genatlas: DYRK1A
 • Ensembl: ENSG00000157540
 • IUPHAR-DB: 2009
 • Reactome: Q13627
 • LOVD: DYRK1A
 Oceniony

Gene included in a panel of genes performed as part of a diagnostic test


Dodatkowe informacje

Działalność lecznicza dotycząca tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.