Orphanet: glutamate decarboxylase 1
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

GAD1 - glutamate decarboxylase 1

 • Synonim(y) :
 • Poprzednie symbole i nazwy : GAD, glutamate decarboxylase 1 (brain, 67kD), glutamate decarboxylase 1 (brain, 67kDa)
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 2q31.1
 • OMIM: 605363
 • HGNC: 4092
 • UniProtKB: Q99259
 • Genatlas: GAD1
 • GenCC: GAD1
 • Ensembl: ENSG00000128683
 • IUPHAR-DB: 1272
 • Reactome: Q99259
 • LOVD: GAD1

Lista chorób

 Oceniony

Dodatkowe informacje

Źródła dla pacjenta dla tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.

Orphanet stanowi część Gene Curation Coalition, międzynarodowej grupy roboczej, której zadaniem jest ujednolicenie źródeł informacji na temat genów.